top of page
Logo Bruidskapster Eva

Bruidskapster Eva

HAIR & MAKE-UP ARTIEST

Ik laat je stralen op de mooiste dag van je leven

Ga je trouwen? 
Wat leuk!

Ik kom graag bij je thuis om je bruidskapsel en visagie te verzorgen want: op je trouwdag wil je er natuurlijk op je allermooist uitzien maar ook vooral jezelf blijven.

Ik verzorg je Bruidskapsel en/of Bruidsmake-up in Friesland maar ook daarbuiten.

Ik werk vanuit Leeuwarden.

Daarnaast werk ik aan huis of op locatie in Harlingen, Dokkum, Burgum, Grou, Drachten, Sneek, Workum, Makkum,  Lemmer, Steenwijk, Emmeloord, Giethoorn, Dwingeloo, Appelscha, Assen, Herenveen, Groningen, Veendam, Emmen, Hogeveen, Meppel, Kampen, Zwolle. 

Graag inspireer ik je met voorbeelden van vele bruidskapsels  die uiteraard zijn verzorgd door Bruidskapster Eva

Ieder kapsel is een creatieve uitdaging

Er zijn oneindig veel varianten in bruidskapsels ,
hieronder een korte toelichting wat er zoal mogelijk is.

Diensten
Maatwerk
svadba-n7004.jpg

Multi Culturele bruidsmake-up & bruidskapsel?

Mijn kennis gaat zeer ver en heb van bijna alle culturen weleens een bruid mooi mogen maken. Dit is dus geen enkel probleem voor mij. Neem gerust eens contact op om al je vragen te stellen .

Opsteekkapsel met vlecht

Er zijn vele varianten als het om vlechten gaat. Denk hierbij aan invlechten, de visgraatvlecht, een mermaidbraid en een crownbraid. Ook bij een opsteekkapsel met vlecht kunnen we meerdere varianten vlechten gebruiken. Dit beperkt zich niet alleen tot bohemian opsteekkapsels. Ook bij een klassieke look of een romantische look maak ik graag gebruik van vlechten.

Bruidskapsel
Logo bruidskapster Eva

Ik werk  met volgende merken

Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png

Als bruid wil jij:

 

  • Op je bruiloft er verzorgd, mooi, stralend uitzien en voelen?

  • Een visagist die luistert naar je wensen?

  • Bruidsmake-up en bruidskapsel dat de hele dag perfect blijft zitten?

  • Geen dikke laag make-up

  • De luxe ervaren van een stylist aan huis/ op locatie?

  •  Iemand die meedenkt, je helpt en veel ervaring heeft in de trouwbranche?

Uw bruidsmake-up en bruidskapsel zijn samen met een prachtige jurk het belangrijkste wat er is om jou het stralende middelpunt te laten zijn.
Bruidsmake-up
Bruidskapsel

Steenwijk, Nijverdal, Rijssen,  Oldenzaal, Kampen, Almelo, Hengelo, Deventer, Zwolle, Enschede, AadorpBornerbroekMariaparochie, DalfsenLemelerveldNieuwleusen, BathmenColmschateDeventerDiepenveenSchalkhaar, DenekampOotmarsumWeerselo,

Glanerbrug, Haaksbergen, DedemsvaartHardenberg, HellendoornNijverdalBeckum, DeldenGoorMarkelo, De LutteLosserOverdinkel, BoskampOlstWesepeWijhe, BeerzerveldLemeleOmmenVarsenWitharen, HeinoRaalte, HoltenRijssen, IJhorstRouveenStaphorst, AlbergenGeesterenHarbrinkhoekLangeveenReutumTubbergen, Den HamVriezenveenVroomshoopWesterhaar-Vriezenveensewijk, GenemuidenHasseltZwartsluis

Ballum, Buren, Hollum, Nes, Aegum, Akkrum, Deersum, Friens, Grouw, Idaard, Irnsum, Nes, Oldeboorn, PoppingawierRauwerdRoordahuizumSijbrandaburenTerhorneTerzoolWarga, WarstiensWartena, BroeksterwoudeDamwoudeDe ValomDriesum, RinsumageestRoodkerk,  Sijbrandahuis, Veenwouden, Wouterswoude, Zwaagwesteinde, AalsumAnjum, BornwirdBrantgumDokkumEe, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens, Wierum, Birdaard, Blija, Ferwerd, Genum, Hallum, Hogebeintum, Janum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wanswerd, Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Piens, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum, Zweins, Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel, Wijckel, Harlingen, Midlum, Wijnaldum, Bontebok, De Knipe, Gersloot, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd, Minnertsga, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Westhoek, Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Munnekezijl, Oudwoude, Triemen, Veenklooster, Warfstermolen, Westergeest, Zwagerbosch, Goutum, Hempens, Leeuwarden, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, Teerns, Wirdum, Wijtgaard, Britsum, Cornjum, Finkum, Hijum, Jelsum, Oude Leije, Stiens, Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer, Oosterzee, Baard, Baijum, Beers, Bozum, Britswerd, Edens, Hidaard, Hijlaard, Hennaard, Huins, Itens, Jellum, Jorwerd, Kubaard, Lions, Lutkewierum, Mantgum, Oosterend, Oosterlittens, Oosterwierum, Rien, Roodhuis, Spannum, Waaksens, Weidum, Welsrijp, Wieuwerd, Winsum, Wommels, Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronrijp, Engelum, Marssum, Menaldum, Schingen, Slappeterp, Wier, Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud, Waskemeer, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Drachten-Azeven, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkersland, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude, Schiermonnikoog, Akmarijp, Boornzwaag, Broek, Dijken, Doniaga, Goingarijp, Haskerdijken, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Langweer, Legemeer, Nieuwebrug, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Boornbergum, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Goëngahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega, Rottevalle, Smalle Ee, Tieke, Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, IJsbrechtum, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Loënga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns, Westhem, Witmarsum, Wolsum, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Zurich, Baaiduinen, Formerum, Hee, Hoorn, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend, Striep, West-Terschelling, Bergum, Eernewoude, Eestrum, Garijp, Giekerk, Hardegarijp, Molenend, Noordbergum, Oenkerk, Oostermeer, Oudkerk, Rijperkerk, Suameer, Suawoude, Tietjerk, Wijns, Vlieland, Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen 

Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Bruidsmake-up

Contact Formulier

Wil jij stralend jouw aanstaande opwachten?

Wacht dan niet langer en ontdek of jouw datum nog vrij is!

Galakapsel
CONTACT2
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
Transparent_Floral_Lace_PNG_Clip_Art_Image.png
bottom of page